Stagiul de formare IF Profs la Liceul Teoretic “A. Straistă” din Anenii Noi, 3-4 aprilie 2019

   Anul școlar 2018-2019 a adus cu sine multe confirmări ale faptului că Acordurile de cooperare semnate anterior între Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Direcțiile raionale pentru educație din Republica Moldova au fost nu doar o necesitate, ci și documente fundamentale, creatoare ale unui context favorabil mai bunei cunoașteri reciproce, schimbului de bune practici și re-cunoașterii valorilor comune și universale. Ca nici într-un an alt, au fost invitați profesori de toate disciplinele, în grupuri organizate, la seminarii, lecții deschise, activități curriculare și extracurriculare ale colegilor din Republica Moldova. La rândul nostru, în luna noiembrie, două importante delegații – din raioanele Anenii Noi și Cahul, aveau să participe la un eveniment internațional unic – Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică.

   În aceeași notă, pe 3-4 aprilie 2019 s-a desfășurat la Anenii Noi, în primitorul decor al Liceului Teoretic „A. Straistă”, cursul de formare „IF Profs – le bon usage de la plateforme de l’Institut Français”, susținut de Alexandru Mîță, formator al Institutului Francez și administrator pentru România al platformei.

   Au beneficiat de toată amabilitatea și ospitalitatea domnului director al liceului Teoretic „Andrei Straistă”, profesor Eugeniu Margine și al organizatorului stagiului, doamna șef-adjunct al Direcției Educație a Raionului Anenii Noi, profesor Liliana Prodan, 21 de profesori de limba franceză din toate școlile raionului. Cursul a avut un caracter interactiv, privilegiind comunicarea directă, iar noile tehnologii în predarea limbii franceze au fost recomandate ca adjuvant, iar nu substitut al relației directe care trebuie să domine comunicarea didactică.

   Șeful Direcției Educație Anenii Noi, domnul profesor Radion Moroșan, a adresat un cuvânt de încurajare și de succes profesorilor participanți, arătând că relațiile de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui se află pe un trend ascendent, continuând fructuos cu schimburi de experiență ale managerilor școlari de instituții de învățământ preprimar și gimnazial. De asemenea, doamna șef-adjunct, profesor Liliana Prodan, a amintit de participarea la Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică a echipei raionului, din rândurile căreia se aflau la stagiul de formare patru profesori, autori de articole științifice care urmează să fie publicate în Revista Română de Arheologie Didactică, aflată în pregătire. Formatorul Institutului Francez, profesor Alexandru Mîță, a prezentat un mesaj din partea doamnei inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, professor Gabriela Plăcintă, care a felicitate cadrele didactice participante și organizatorii, exprimându-și optimismul referitor la continuarea și extinderea cooperării existente.

   La finalul stagiului, participanții au primit diplome de absolvire, certificate de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și de Direcția Educație a Raionului Anenii Noi. De asemenea, noile competențe le vor fi certificate și de diplome eliberate de Institutul Francez din București.

   Cooperarea va continua, în lunile viitoare, prin lansarea Revistei Române de Arheologie Didactică, noi stagii de formare și ore deschise, activități comune metodico-științifice de înaltă ținută.