A- A A+

Webinars&webmeetings

Activities

Calendar

Partners

Evaluation

Formare DEOR la Chisinãu * DEOR training in Chisinau

   Pe 21 decembrie 2016 a avut loc primul curs de formare din Consorţiul DEOR extins al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 "Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues" (laureat al European Language Label 2016) cu profesori din Republica Moldova, la Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii (Chişinău), pe tema tehnicilor de evaluare modernă prin intermediul Sistemului electronic de gestiune a învăţării (LMS). Au participat profesori şi directori de la 15 instituţii din Republica Moldova, care au semnat un Protocol de parteneriat pentru a face parte din Consorţiul DEOR extins pentru difuzarea şi exploatarea rezultatelor acestui parteneriat, pregătind totodată şi partea ştiinţifică a viitorului Eveniment de Multiplicare din 9 mai 2017. Formator a fost coordonatorul proiectului, iniţiator al acestei colaborări, Alexandru Mîţă.

   Concretizarea acestei iniţiative nu ar fi fost posibilă fără contribuţia nemijlocită a partenerului moldovean, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova, al directorului acestei instituţii, doamna Ana Vivdici, personal, care a antrenat toată echipa instituţiei pentru organizarea rapidă şi eficientă a acestui eveniment. De asemenea, a contribuit exemplar prin punerea la dispoziţie a unui laborator de informatică dotat cu cea mai nouă tehnologie, Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, directorul acestei instituţii, domnul Arcadi Malearovici, implicându-se activ în desfăşurarea fără cusur a formării.

   Organizatorii, alături de participanţii la formare –  comunicativi, calzi, entuziaşti, participativi, serioşi, interesaţi de noi tehnologii şi de inovarea didactică, au dovedit încă o dată că Moldova este un tărâm al oamenilor deosebiţi.

  On 21st of December 2016 took place the first training course of the extended DEOR Consortium of the Erasmus+  KA2 Strategic Partnership "Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues" (European Language Label 2016 awarded), with teacher from Republic of Moldova, at National School Inspectorate (Chisinau), on the theme of the modern evaluation techniques through the Learning Management System (LMS). The participants came from the 15 Moldavian institutions that enrolled their teachers and pupils, signing a special Collaboration Protocol, in order to become members of the DEOR extended Consortium of the project, created for disseminating and exploiting the results of this partnership, preparing in the meantime the future Multiplier Event scheduled on 9th of May 2017. The trainer -the coordinator of the partenrship, the one who initiated this collaboration, Alexandru Mîţă.

  The concrete making of this initiative have not been possible without the precious support of the Moldavian DEOR partner, the National School Inspectorate of Republic of Moldova, by its representative, Mrs. Ana Vivdici, who personally involved all the institution's team for a rapid and efficient organization of this event. Another special contributor which offered one informatics lab equipped with the newest technology was the Moldavian Center of Informational and Communicational Technologies in Education by its chief, Mr Arcadi Malearovici, who involved himself actively in the perfect fulfillment of the training.

   Together with the trainees, the organizers - communicative, warm, enthusiastic, serious and interested by the new technologies and didactic innovation people, proved once again that moldova is a land of special people.   

Linkuri/Liks:

Galerii foto şi filmul documentar al evenimentului/Photo Galleries and the documentary movie of the event:

 

Formare_DEOR_Chisinãu_21-12-2016